Elda försiktigt när du eldar trädgårdsavfall

Publicerad: 15 oktober 2018 Senast uppdaterad: 15 oktober 2018

Nu är det dags för många att höststäda sin trädgård. Men vart ska man göra av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall?

Återvinning av trädgårdsavfall

På kommunens återvinningscentral kan du lämna kvistar, löv, julgranar och obehandlat trä. 

Eldning av trädgårdsavfall 

Trädgårdsavfall i mindre mängder är tillåtet att elda på egen tomt. Men du får inte elda när du vill och inte heller vad du vill. Viktigt är att rök, lukt och sotflagor från eldningen inte stör närboende.

I Uppsala brandförsvars tre medlemskommuner är reglerna för eldning reglerade i de lokala ordningsföreskrifterna:

Läs om regler för eldning i Uppsala på Uppsala kommuns webbplats

Läs om regler för eldning i Tierp på Tierps kommuns webbplats

Läs om regler för eldning i Östhammar på Östhammars kommuns webbplats