Eldningsförbud i Uppsala län

Publicerad: 17 maj 2018 Senast uppdaterad: 17 maj 2018

Eldningsförbud råder från 17 maj och gäller tillsvidare.

På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i Uppsala län i samråd med länets räddningstjänster beslutat om att generellt eldningsförbud råder utomhus i Uppsala län. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningsställda grillplatser som är utformade så att brandspridning inte kan ske.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån prognosunderlag, tillhandahållet av SMHI, och i samråd med länets räddningstjänster.

Läs mer om eldning och eldningsförbud

Läs mer om hur du grillar säkert