Falska uppgifter i utskick

Publicerad: 9 november 2017 Senast uppdaterad: 9 november 2017

Vi har uppmärksammats på att företaget Boplus använt Uppsala brandförsvars logotyp och i skrift gett uttryck för att arbeta i nära relation med brandförsvaret. Detta har skett på bolagets webbsida samt i informationsblad som skickats ut till ett stort antal bostadsrättsföreningar i Uppsala län och Stockholms län. 

Uppsala brandförsvar är en kommunal förvaltning som inte samarbetar med Boplus eller något annat företag beträffande förebyggande brandskydd. Boplus har olovligen använt sig av Uppsala brandförsvars logotyp. Boplus har efter påpekande av oss ändrat informationen på sin webbsida.  Vi har även uppmanat Boplus att göra ytterligare ett utskick till samtliga bostadsrättsföreningar med information som förtydligar att brandförsvaret inte samarbetar med bolaget. 

Vill du veta mer om brandskydd i radhus? Uppsala brandförsvar genomförde mellan 2012 och 2015 en inventering av radhusen i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Inventeringen visade att det finns ett stort antal radhuslängor med brister i brandskyddet. Information om detta hittar du här .