Nya vägledningar vid projektering - för effektiva räddningsinsatser

Publicerad: 15 april 2020 Senast uppdaterad: 15 april 2020

I samband med projektering av byggnader och brandvattenförsörjning finns ett antal saker att tänka på för att ge brandförsvaret rätt förutsättningar vid en eventuell räddningsinsats.

Vi på brandförsvaret har tagit fram fyra nya vägledningar som beskriver hur vi vill att olika saker ska vara utformade för att vi ska kunna göra effektiva räddningsinsatser.

Dokumenten riktar sig främst till byggherrar, fastighetsägare, brandkonsulter och handläggare i kommunerna.

De nya vägledningarna

• Uppsala brandförsvars insatsförutsättningar (exempelvis nycklar, styrningar mm)
• Utrymning med hjälp av Uppsala brandförsvar (exempelvis räddningsvägar, uppställningsplatser mm)
• Höga byggnader (trapphus, styrningar, slussar, räddningshissar mm)
• Brandvattenförsörjning (flöden, avstånd mm)

Läs dokumenten