Resultat från medborgardialog

Publicerad: 14 maj 2019 Senast uppdaterad: 14 maj 2019
Brandmannen Emma visar hur man fyller i enkäten. Foto: Jim Peter Elfström

Medborgardialogen genomfördes som en webbenkät på brandförsvarets hemsida under mars 2019. Vi bad kommuninvånarna om hjälp att prioritera vilka områden som vi ska satsa extra på under åren 2020–2023. Vi har nu sammanställt svaren och de är ett av flera underlag till brandförsvarets handlingsprogram för åren 2020–2023. Det nya handlingsprogrammet kommer att bli klart i slutet av året.

Läs sammanställningen av resultaten från medborgardialogen (PDF, 962 KB)

Varför en medborgardialog?

Det är ett sätt att stärka påverkansmöjligheten och delaktigheten för kommuninvånarna i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.