Så påverkas vår verksamhet av coronaviruset

Publicerad: 24 mars 2020 Senast uppdaterad: 24 mars 2020

Hela samhället påverkas av coronaviruset och även vi på brandförsvaret. Vi behöver pausa viss verksamhet som skolinformation, studiebesök och prao. Det gör vi för att vi vill säkra att vi kan hålla en fortsatt hög beredskap i vårt område. Vi gör inte heller tillsynsbesök på äldreboenden eller vid andra verksamheter med riskgrupper.

Vi är samtidigt beredda att snabbt ställa om ifall många av våra medarbetare skulle bli smittade och måste vara hemma. Då kommer vi lägga allt fokus på utryckningsverksamheten och mindre på vår förebyggande verksamhet. Läget förändras väldigt snabbt och behöver vi ställa in utbildningar eller flytta tillsyner så kommer vi höra av oss till berörda.

Pausad verksamhet

• All skolverksamhet och studiebesök för förskola och skola
• Övriga studiebesök
• Prao
• Brandtillsyner vid verksamheter för äldre och andra riskgrupper.

Här hittar du mer information om coronaviruset

Uppsala kommuns information om corona/covid 19
Länken öppnar uppsala.se

Tierps kommuns information om corona/covid 19
Länken öppnar tierp.se

Östhammars kommuns information om corona/covid 19
Länken öppnar osthammar.se

Krisinformation.se

Krisinformation.se, länken öppnar webbplatsen www.krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten, frågor och svar om coronaviruset, länken öppnar Folkhälsomyndighetens webbplats