Tyck till om förslag till plan för räddningsinsats vid GE Healthcare i Uppsala

Publicerad: 18 november 2019 Senast uppdaterad: 18 november 2019

Enligt förordningen om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta en plan för räddningsinsats när en verksamhet, industri eller företag klassats som farlig verksamhet. GE Healthcare Bio-Siences AB är en sådan verksamhet i Uppsala. Den här planen för räddningsinsats beskriver på ett övergripande sätt brandförsvarets organisation och vilka åtgärder som vidtas om en allvarlig kemikalieolycka skulle inträffa vid GE Healthcare.

Innan en plan för räddningsinsats fastställs ska allmänheten få möjlighet att ha synpunkter och ställa frågor om planen.

Läs kommunens förslag till plan för räddningsinsats vid GE Healthcare Bio-Siences AB (PDF, 890 KB)

Skicka dina frågor eller synpunkter på planen till brandforsvaret@uppsala.se senast 9 december.