Tyck till om förslag till plan för räddningsinsats vid Sandvik Coromant Gimoverken

Publicerad: 18 november 2019 Senast uppdaterad: 18 november 2019

Enligt förordningen om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta en plan för räddningsinsats när en verksamhet, industri eller företag klassats som farlig verksamhet. Sandvik Coromant Gimoverken är en sådan verksamhet. Den här planen för räddningsinsats beskriver på ett övergripande sätt brandförsvarets organisation och vilka åtgärder som vidtas om en allvarlig kemikalieolycka skulle inträffa vid Gimoverken.

Innan en plan för räddningsinsats fastställs ska allmänheten få möjlighet att ha synpunkter och ställa frågor om planen.

Läs kommunens plan för räddningsinsats vid Sandvik Coromant Gimoverken (PDF, 893 KB)

Skicka dina frågor eller synpunkter på planen till brandforsvaret@uppsala.se senast 9 december.