VMA-signalen - felet åtgärdat

Publicerad: 3 december 2018 Senast uppdaterad: 7 december 2018

Den 3 december när VMA-signalen  testades hördes inte tutorna i Uppsala tätort. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har identifierat och åtgärdat felet.

Läs om VMA-signalen på dinsäkerhet.se.