Förvaring av handsprit

Under coronapandemin har lagerhållningen av handsprit, handgel och ytdesinficering ökat. Dessa produkter är brandfarliga respektive mycket brandfarliga eftersom de innehåller över 70 procent alkohol för att ge avsedd verkan mot bakterier samt virus. Beroende på verksamhetstyp och volym kan innehavet av handsprit och ytdesinficering vara tillståndspliktigt enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara.

Mängden avgör om du behöver söka tillstånd för förvaring

Det som avgör om tillstånd krävs eller inte är den totala mängden/volymen på de brandfarliga vätskorna som ska hanteras.
Om hanteringen av samtliga brandfarliga vätskor vid något tillfälle överstiger 100 liter, för privatpersoner och vid publik yrkesmässig hantering*, eller 500 liter, vid icke publik yrkesmässig hantering**, ska verksamheten ha tillstånd.
Om hanteringen sker utomhus är tillståndsgränsen 3000 liter för Icke publik yrkesmässig hantering. 

Ansök om tillstånd

Du ansöker om tillstånd för hantering och förvaring av brandfarliga varor hos oss på Uppsala brandförsvar via en blankett. Ansök om tillstånd

Så förvarar du brandfarlig vätska/handsprit

Förvara så lite brandfarlig vätska som möjligt på arbetsplatsen. Beställ hellre ofta än att lagra i de lokala förråden.

Små mängder, upp till ungefär 10 liter

Låt flaskorna stå kvar i sin ytterförpackning, placera denna stadigt i hylla eller på bänk. Undvik att placera kartongen eller flaskorna invid lättantändligt material, till exempel papper, eller direkt under oskyddat lysrör.

Större mängder, mellan 10 och 50 liter

Ska förvaras i ventilerat skåp av trä eller metall. Med ventilerat avses att skåpet ska ha ventilationsöppningar nertill och upptill.

För mängder över 50 liter

Ska förvaras i separat, låsbart, skyltat och ventilerat skåp, med klassning motsvarande EI30.

Mer information

Läs och ansök om tillstånd för hantering av brandfarliga varor på uppsalabrandforsvar.se

Läs faktablad om lagerhantering av handsprit och ytdesinfektionsmedel på msb.se

 Läs handbok Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor på msb.se

 

* Publik yrkesmässig hantering: Exempelvis restaurangen, skolan, butiken och sjukhuset. Verksamheter som allmänheten normalt har tillträde till.
**Icke publik yrkesmässig hantering: Exempelvis smidesverkstaden, tillverkningsindustri, lager eller motsvarande. Verksamheter där allmänheten normalt inte äger tillträde.