Taxor för tillsyn enligt LBE och LSO

Uppsala brandförsvar ansvarar för att se till att Tierp, Uppsala och Östhammar kommun följer lagar om brandskydd och säkerhet. Tillsynen kostar olika mycket beroende på vad som ska kontrolleras. Avgiften på tillstånd varierar också. Taxorna gäller från 1 januari 2019 för Tierp, Uppsala och Östhammar kommun.

2019 Taxor och avgifter LSO LBE Tierps kommun (PDF, 167 KB)

2019 Taxor och avgifter LSO LBE Östhammars kommun (PDF, 168 KB)

2019 Taxor och avgifter LBE Uppsala kommun (PDF, 167 KB)

 

Läs mer och se vad det kostar på uppsala.se.