Taxor för tillsyn enligt LBE och LSO

Uppsala brandförsvar ansvarar för att se till att Tierp, Uppsala och Östhammar kommun följer lagar om brandskydd och säkerhet. Tillsynen kostar olika mycket beroende på vad som ska kontrolleras. Avgiften på tillstånd varierar också. Taxorna gäller från 1 januari 2021 för Tierp, Uppsala och Östhammar kommun.

2021 Taxor och avgifter LSO LBE Tierp, Uppsala och Östhammars kommun (PDF, 90 KB)