Vi arbetar bland annat med att informera och utbilda inom brandskydd för särskilt riskutsatta. Vi samverkar även med andra aktörer som möter personer som är särskilt riskutsatta och tillsammans med dem arbetar vi för att öka medvetenheten och stärka brandskyddet hos den enskilde i sin bostad.

Visste du att vi tagit fram information som riktar sig till äldre och andra särskilt riskutsatta kopplat till brand?

Checklista för att skydda hemmet från bränder - för utskrift PDF, 571 KB) (PDF, 571 KB)

Läs mer om hur du stärker brandskyddet i din egna bostad

Se MSB:s film Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta