brandvarnare

1. Brandvarnare

Se till att byta batteri varje år.

 brandsläckare

2. Brandsläckare

Sex-kilos pulversläckare är lagom. 

 brandfilt

3. Brandfilt

Bra för att släcka mindre bränder. 

Dessa tre är en bra start men det finns många andra sätt att brandsäkra ditt hem. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) berättar mer på sin webbplats.