Sommarjobb för brandingenjörer

 

Uppsala brandförsvar söker två brandingenjörsstudenter till sommarjobb!


Antal tjänster: 2, tidsbegränsad anställning under sommaren 2018. Placering: Enheten för samhällsskydd, Fyrislunds brandstation i Uppsala.

Vill du jobba med byggnadstekniskt brandskydd och lära dig mer om arbetet som brandingenjör på en räddningstjänst?

Uppsala brandförsvar verkar för att Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner ska vara trygga och säkra kommuner för dem som bor, verkar och vistas där och att den enskilde har vilja och förmåga att aktivt ta ansvar för sin säkerhet.

Brandförsvaret ansvarar för räddningstjänst, tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor samt information och utbildning. Vi ansvarar även för sotning/rengöring och brandskyddskontroll i de tre kommunerna.

Vi är cirka 400 anställda och verksamheten styrs av brandchefen med stabsstöd och produktionschefen med stöd av åtta enhetschefer. Majoriteten av oss arbetar i utryckningsstyrkorna. Drygt 60 % av oss är Räddningspersonal i Beredskap, RiB.

Enheten för samhällsskydd ansvarar för brandförsvarets myndighetsutövning. Vi gör tillsyn enligt LSO och LBE och utfärdar tillstånd enligt LBE. Vi är även remissinstans åt flertalet andra förvaltningar/myndigheter, exempelvis kommunernas plan- och byggnadsnämnder gällande PBL i plan och byggprocess, polismyndigheten, miljöförvaltningarna m. fl. Vi är 15 personer som arbetar på enheten, både brandingenjörer och brandinspektörer. Samtliga arbetar på heltidsstationerna inne i Uppsala. Ungefär hälften har en operativ kombitjänst som antingen vakthavande brandingenjör eller insatsledare.

Bakgrund

Uppsala brandförsvar har sedan 2012 drivit ett radhusprojekt där brandskyddet i samtliga radhus i kommunerna inventerats. Av resultatet kan det konstateras att ett stort antal radhus har bristande brandskydd på vindarna. Brandförsvaret har förelagt om åtgärder vilket överklagats hela vägen upp till Högsta förvaltningsdomstolen. Utfallet har i varje instans varit att det är skäligt att ställa krav på brandskyddshöjande åtgärder på radhusvindar i efterhand. Arbetet är nu inne i nästa fas; tillsyn av radhus för att säkerställa ett skäligt brandskydd i alla radhus i våra tre kommuner.


Arbetsuppgifter

Arbetet kommer i huvudsak innefatta att genomföra tillsyner av radhus enligt LSO. Efter introduktion kommer man på egen hand genomföra tillsyner i alla dess delar; tillsynsbesök på plats, bedömning av brandskydd, dokumentation (tjänsteanteckning och föreläggande), efterkontroller av redan genomförda tillsyner mm. Det finns även möjlighet att delta i övrig förebyggande verksamhet hos enheten.

Vid intresse finns även möjlighet att åka med insatsledare/vakthavande brandingenjör kvällstid och helger.

Boende kan vid behov ordnas på någon av våra tre brandstationer i Uppsala.

Kvalifikationer - Läst minst två år på brandingenjörsprogrammet LTH eller LTU.

Meriterande - Student på påbyggnadsutbildningen i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB) hos MSB.

Ansökan

Mejla ansökan innehållande CV, personligt brev och intyg som visar uppnådda högskolepoäng till johan.svebrant@uppsala.se senast den 20 mars.

Vid frågor om tjänsterna kontakta:

Johan Svebrant, tf enhetschef, enheten för samhällsskydd, 018-727 31 24
Patrik Kjellberg, brandingenjör, enheten för samhällsskydd, 018-727 31 14

Välkommen med din ansökan och hoppas vi ses i sommar!