Storvreta brandstation

Deltidsbrandstation

Deltidsbrandstationer har beredskap för när olyckan är framme. Här arbetar räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

×
Storvreta brandstation

Stationschef Håkan Olsson
E-post: hakan.olsson@uppsala.se