Elda upp en byggnad

För att bli bra på att släcka bränder behöver brandförsvaret öva under realistiska former. Därför söker vi efter byggnader som kan vara lämpliga som övningsobjekt.

Kontakta oss om du har en byggnad som vi kan elda upp

Har du en byggnad är du välkommen att kontakta oss så gör vi en bedömning om byggnaden är lämplig eller inte.

Om byggnaden anses lämplig behöver du därefter göra en anmälan till miljöförvaltningen i din kommun. Om miljöförvaltningen beslutar att byggnaden får eldas upp ska du kontakta kommunen för att ta reda på om du behöver ett rivningslov eller rivningsanmälan. Efter det planerar vi övningen.

Läs mer om att elda upp en byggnad på Uppsala kommuns webbplats och kontakta miljöförvaltningen i Uppsala

Kontakta medborgarservice i Tierps kommun

Läs mer om att elda upp en byggnad på Östhammars kommuns webbplats

Ingen övning när brandrisken är hög

Brandförsvaret eldar inte upp byggnader i övningssyfte mellan 30 april – 31 augusti eller när brandrisken är hög.

Kontakta brandförsvarets enhetschef Utbildning och Teknik

Markus Andersson
Telefon: 018-727 31 25
E-post registrator: brandforsvaret@uppsala.se