Var brandsäker alla tider på dygnet

Vid förändrade vanor kring elanvändning och laddning av elektriska apparater är det viktigt att vara medveten om riskerna. Till exempel om du använder och laddar elapparater när du är borta eller sover. Det säkraste är att tvätta, diska och ladda när du är hemma och vaken så att du hinner agera direkt om det börjar brinna.  

Det här kan du göra för att öka säkerheten

  • Säkerställ att hushållsmaskiner och elprodukter är CE-märkta och installerade av fackman.
  • Håll rent och dammfritt bakom och runt hushållsmaskiner.
  • Se till att kontakterna och uttagen är hela. Ingen kontakt får glappa. Inga sladdar ska ligga i kläm. Inga lysrör får blinka. 
  • Ladda telefonen, surfplattan och datorn på ett brandsäkert underlag under uppsikt, inte när du sover. 
  • Se till att ha fungerande brandvarnare som hörs i alla rum där någon sover.

Läs om användning av elprodukter på Elsäkerhetsverket

Köra disk- och tvättmaskin nattetid | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se) 

Läs mer om brandsäkerhet i hemmet (uppsalabrandforsvar.se)