Var brandsäker i vinter

Den här vintern kan kännas tuff på grund av höga elpriser. Det gör att vi ser ett ökat intresse för att elda hemma, förvara brandfarliga varor och för att använda hushållsmaskiner nattetid när elen är billigare än på dagen.

Så undviker du soteld

Med anledning av höjda elpriser kan du som har en eldstad eller liknande komma att elda mer än tidigare. Visste du att brand inne i skorstenen, så kallad soteld, är den vanligaste orsaken till brand i villor och småhus? Här får du tips om hur du undviker det.

Så undviker du soteld (uppsalabrandforsvar.se)

Förvara brandfarliga varor hemma

För att öka förmågan att klara av en kris eller ett strömbortfall hemma kan det vara bra att ha ett komplement till elspis och ugn. Försäljningen av mindre gasol- och spritkök har ökat. Det stärker hemberedskapen men du måste vara medveten om den förhöjda brandrisk det kan medföra. 

Förvara brandfarliga varor hemma 

Var brandsäker alla tider på dygnet

Vid förändrade vanor kring elanvändning och laddning av elektriska apparater är det viktigt att du är medveten om riskerna. Det kan handla om att ladda elapparater eller tvätta och diska när du sover.

Var brandsäker alla tider på dygnet