Elda utomhus

 Eld

Om du inte kan köra löv, grenar och annat trädgårdsavfall till återvinningscentralen kan det under vissa tider vara tillåtet att elda upp det.

Innan du eldar:

  • Kolla med din kommun när det är tillåtet att elda trädgårdsavfall.
  • Ta reda på att det inte är eldningsförbud.
  • Se till att hindra elden från att sprida sig - tex genom att elda i tunna och ha släckutrustning nära till hands.
  • Ha koll på vädret - elda inte när det blåser hårt.
  • Visa hänsyn till dina grannar - det ryker mycket från våta löv och grenar.

Ta reda på om det är eldningsförbud.

Läs om hur du eldar säkert på dinsakerhet.se.

Kontrollera när du får elda med din kommun

Uppsala, Tierp och Östhammars kommuner har olika regler för när man får elda utomhus.

Läs om regler för eldning i Uppsala på Uppsala kommuns webbplats

Läs om regler för eldning i Tierp på Tierps kommuns webbplats

Läs om regler för eldning i Östhammar på Östhammars kommuns webbplats

Valborgsmässoeldar ska inte anmälas till brandförsvaret

Du behöver inte tillstånd från brandförsvaret eller polisen för att anordna själva majbrasan. Däremot kan du behöva tillstånd om du anordnar ett evenemang runt brasan, eller om många människor ska samlas på platsen.

Kontakta polisen om du har frågor, telefon 114 14. Hämta blankett för tillstånd enligt ordningslagen på polisen.se.