Eldning och eldningsförbud

Aktuell information om eldningsförbud

Ring telefonsvarare 018–727 30 55 för att få veta om det är tillåtet att elda eller om det råder eldningsförbud. Telefonsvararen uppdateras dygnet runt av vakthavande brandingenjör.

Kommunens räddningschef eller Länsstyrelsen beslutar om eldningsförbud när risken för gräs- eller skogsbrand är stor. 

Det här innebär de olika nivåerna av eldningsförbud

Vi använder oss av två nivåer på eldningsförbud, eldningsförbud och skärpt eldningsförbud och ibland avråder vi från eldning.

 • Det är inget eldningsförbud, men tillräckligt allvarligt för att vi inom räddningstjänsten ber allmänheten att inte elda.
 • Elda bara om du är säker på att du kan göra det på ett säkert sätt.

Det är förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse

 • Aktiviteter som eldning, grillning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar med mera) är förbjudet. Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och mark att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

  Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Det är tillåtet att grilla

 • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger och liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.
 • Grillning är tillåten vid fasta grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen.
 • Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
 • Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.
 • Utanför sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
 • Inom områden med sammanhållen bebyggelse är eldning och grillning med fasta bränslen förbjudet, i annat syfte än matlagning.
 • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Så gör du om någon bryter mot eldningsförbudet

Ser du någon som bryter mot eldningsförbudet bör du i första hand informera personen om att det råder eldningsförbud. Om de ändå bryter mot förbudet kan du ringa polisen på 114 14. Är situationen akut ska du alltid ringa 112.

Mer information

Grilla säkert

Elda trädgårdsavfall utomhus

Brandriskprognoser på smhi.se.

Appen BRANDRISK

Eldningsförbud, vad det innebär på lansstyrelsen.se/uppsala

Eldning, grillning och eldningsförbud på msb.se