Eldning och eldningsförbud

Aktuell information om eldningsförbud

Ring telefonsvarare 018–727 30 55 för att få veta om det är tillåtet att elda eller om det råder eldningsförbud. Telefonsvararen uppdateras dygnet runt av vakthavande brandingenjör.

Kommunens räddningschef eller Länsstyrelsen beslutar om eldningsförbud när risken för gräs- eller skogsbrand är stor. 

Mer information

Se brandriskprognoser på smhi.se.

Läs om appen BRANDRISK ute och hur du laddar hem den

Läs om eldning, grillning och eldningsförbud på dinsakerhet.se.

Eldning av trädgårdsavfall

Om du inte har möjlighet att återvinna ditt trädgårdsavfall är det ibland tillåtet att elda upp det.

Kontakta miljöförvaltningen i din kommun om du har frågor om eldning av trädgårdsavfall. 

I Uppsala brandförsvars tre medlemskommuner är reglerna för eldning reglerade i de lokala ordningsföreskrifterna:

Läs om regler för eldning i Uppsala på Uppsala kommuns webbplats

Läs om regler för eldning i Tierp på Tierps kommuns webbplats

Läs om regler för eldning i Östhammar på Östhammars kommuns webbplats