Fyrverkerier

När det gäller fyrverkerier finns flera olika regler att förhålla sig till. Du kan behöva tillstånd både för att förvara och använda men även för själva uppskjutningen.

Som privatperson behöver du normalt inte tillstånd för att förvara mindre mängder i hemmet eller att använda de vanliga fyrverkerier som säljs i detaljhandeln. Observera att du alltid måste hantera fyrverkerier på ett aktsamt sätt enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. För att få skjuta upp fyrverkerier på allmän plats behövs dock så gott som alltid tillstånd enligt ordningslagen. Detta söks hos polisen. Regler kring uppskjutning är också reglerat i kommunernas ordningsstadgar (se mer nedan).

Som du kanske märkt säljs inte längre fyrverkerier med styrpinne på de flesta försäljningsställen. Anledningen till det är att det skedde många olyckor med dessa fyrverkerier och därför ändrades reglerna 1 juni 2019. Numera behövs tillstånd för att få köpa och använda fyrverkerier med styrpinne. Inom Uppsala, Östhammars och Tierps kommun är det Uppsala brandförsvar som utfärdar detta tillstånd. För att få tillstånd behöver du också ha gått en utbildning hos ackrediterad utbildare.

Läs om utbildningen och vilka som anordnar den typen av utbildning på msb.se

Ansök om tillstånd för uppskjutning av raketer med styrpinne

Tillstånd och regler för uppskjutning av fyrverkerier

För att få skjuta fyrverkerier behövs så gott som alltid tillstånd enligt ordningslagen, och det är polisen som ger tillstånd för detta. För att få tillstånd vid evenemang krävs att det finns en pyrotekniskt kunnig person som sköter uppskjutningen.

Läs mer om fyrverkerier på polisens webbplats

I Uppsala brandförsvars tre medlemskommuner är reglerna för fyrverkerier reglerade i de lokala ordningsföreskrifterna.

Uppsala kommun
Inom Uppsala kommun behöver du inte söka tillstånd hos polisen på nyårsafton och valborgsmässoafton 18.00–02.00, förutom i de centrala delarna av Uppsala – där måste du alltid söka tillstånd. Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från sjukhus och vårdinrättningar.

Se karta över delarna av Uppsala där tillstånd krävs (PDF, 573 KB) (PDF, 573 KB)

Läs Uppsala kommuns lokala ordningsföreskrifter

Tierps kommun
Inom Tierps kommun får du skjuta utan tillstånd från polisen från kl. 20.00 på nyårsafton och valborgsmässoafton samt därpå följande dag till kl. 02.00. Användning av pyrotekniska varor får ej ske närmare än 100 m till bostäder. Dock är det alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från Tierps vårdcentral.

Läs Tierps kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Östhammars kommun
Inom Östhammars kommun behöver ej tillstånd hos polisen sökas för uppskjutning från kl. 17.00 på nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton samt därpå följande dag till kl. 01.00.

Läs Östhammars kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Tillstånd för uppskjutning

Det är polisen som ger tillstånd för uppskjutning av fyrverkerier för privatpersoner och företag. För att få tillstånd vid evenemang krävs att det finns en pyrotekniskt kunnig person som sköter uppskjutningen. Läs mer om fyrverkerier på polisens webbplats.

Sedan 1 juni 2019 måste du söka tillstånd hos Uppsala brandförsvar för att få skjuta upp fyrverkerier med styrpinne. För att få tillstånd ska du ha gått en utbildning. 

Läs om utbildningen och vilka som anordnar den typen av utbildning på msb.se

Ansök om tillstånd för uppskjutning av raketer med styrpinne

Tips hur du bäst hanterar fyrverkerier

Läs om hur du bäst hanterar fyrverkerier på msb.se.

Fira in året på ett säkert sätt

  • Kolla att fyrverkerier är tillåtna på platsen du är på.
  • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen.
  • Vänta med att gå fram till en pjäs som inte fungerar.

Gott nytt brandsäkert år!
Önskar vi på brandförsvaret