Grilla säkert

Det är trevligt att grilla - men det finns några saker som är bra att tänka på:

  • Kolla så att det inte råder eldningsförbud. Det gör du genom att ringa telefonsvarare 018-727 30 55. Är det eldningsförbud får du inte använda engångsgrill, bara grilla på egen tomt och i fasta, iordningställda grillplatser
  • Placera grillen stadigt och ett par meter från husvägg, plank eller annat som kan börja brinna
  • Ha rikligt med vatten i närheten så att du kan släcka.
  • Lämna aldrig grillen utan bevakning.
  • Dränk kolen/engångsgrillen i mycket vatten och var säker på att allt svalnat innan du slänger resterna i soporna.
  • Grillning på inglasad balkong eller direkt under en annan balkong kan innebära livsfara.
  • Kontrollera tätheten i gasolgrillar, gasolslangar och att sladdar och kontakter i elgrillar är hela.
  • Och till sist, det är alltid du som tänt grillen som är ansvarig försäkerheten och att elden inte sprider sig.

Lycka till med grillningen från oss på brandförsvaret!

Läs om eldning och brandriskprognos här