Farliga verksamheter

Det finns vissa industrier och verksamheter inom Uppsala brandförsvars verksamhetsområde som hanterar brandfarliga, giftiga och explosiva ämnen. De omfattas av reglerna i den så kallade sevesolagstiftningen. Lagen innebär att verksamheterna måste arbeta förebyggande med att begränsa följderna om det skulle ske en allvarlig kemikalieolycka i form av kemikalieutsläpp, brand eller explosion.

Om det inträffar en olycka vid någon av verksamheterna ska det gå ut en varning till allmänheten genom VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) .

Nedan kan du läsa mer om de industrier och farliga verksamheter som finns inom Uppsala brandförsvars område.

Tierps kommun

Strömsbergs bergtäkt, Dorkarby 201, 815 96 Strömsbergsbruk
Information till allmänheten gällande risker vid Jehander Strömsberg (PDF, 65 KB)

Månkarbo bergtäkt, Öster-Ekeby 3:2, 3:3, 4:3, Fånby 1:2, 2:2, 3:2, 4:2, Lindmarksfors 1:1, Vendels-Valla 1:2, Tierps kommun.
Information till allmänheten gällande risker vid bergtäkten Månkarbo (PDF, 80 KB)

Uppsala kommun

Vattenfall AB Värme Uppsala Boländerna, Bolandsgatan 11-13, 753 82 Uppsala
Viktig säkerhetsinformation från Vattenfall AB Värme Uppsala Boländerna (PDF, 206 KB)

Vattenfall AB Värme Uppsala Husbyborg, Husbyborgsvägen 9, 752 28 Uppsala
Viktig säkerhetsinformation från Vattenfall AB Värme Uppsala Husbyborg (PDF, 204 KB)

GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, 753 23 Uppsala
Viktig säkerhetsinformation från GE Healthcare Bio-Sciences AB (PDF, 424 KB)

Grän bergtäkt 3:1, 4:1, 1:18. 1:19, Karby 2:1 i Uppsala kommun
Information till allmänheten gällande risker vid bergtäkten Grän (PDF, 120 KB)

Recipharm Uppsala AB hyresgäst hos GE Healthcare Bio-Sciences AB vid anläggningen i Boländerna med adress Björkgatan 30.
Information till allmänheten gällande risker vid Recipharm Uppsalas verksamhet i Boländerna (PDF, 171 KB)

Skyttorp bergtäkt, Holvarby 7:1 i Uppsala kommun
Information till allmänheten gällande risker vid bergtäkten Skyttorp (PDF, 17 KB)

Tensta-Forsa/Björklinge bergtäkt
Information till allmänheten gällande risker vid Tensta-Forsa/Björklinge bergtäkt (PDF, 46 KB)

Upplands Lokaltrafik depå Fyrislund, Rapsgatan, 755 94 Uppsala
Information till allmänheten gällande risker vid Upplands Lokaltrafik depå Fyrislund (PDF, 139 KB)

Vendel-Österby 4:1, 55:ans bergtäkt
Information till allmänheten gällande risker vid Läby-Österby 4:25 bergtäkt (PDF, 80 KB)

Östhammars kommun

AB Sandvik Coromant, Sågargatan 11, 747 44 Uppsala
Information till allmänheten gällande risker vid Sandvik Coromant (PDF, 616 KB)

Forsmarks Kraftgrupp AB, 742 03 Östhammar
Information till allmänheten enligt Sevesolagstiftningen (PDF, 999 KB)

Om Sevesolagstiftningen

 Läs om sevesolagstiftningen på msb.se