Kontakt och information vid krissituationer

Det är viktigt för dig att känna till hur du snabbt kan kontakta myndigheterna eller få information om något händer.

När du behöver hjälp

Akut nödsituation – ring 112

Ring 112 om du eller någon annan behöver akut hjälp av polis, räddningstjänst eller ambulans.

Om 112 inte fungerar kan du bege dig till närmaste hel- eller deltidsstation för att larma. Det gäller däremot inte våra räddningsvärn eller Gamla Uppsala brandkårsmuseum.
Se karta över våra brandstationer

Polisen – ring 114 14

I alla situationer som inte är akuta, når du polisen via telefonnummer 114 14.
Läs mer på polisen.se.

Sjukvårdsrådgivning – ring 1177

Om du vill ha sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177 eller läsa på webbsidan 1177.se för att få information om sjukdomar, symptom och hälsa.

Trygghetsjouren – för dig som har trygghetslarm

Trygghetsjouren bevakar alla trygghetslarm och skickar personal om du larmar eller ringer. Du som har trygghetslarm kan ringa 018-727 51 70 eller 112 och begära Trygghetsjouren.

Få information om krishändelser

I samband med större olyckor eller samhällshändelser finns många olika sätt att få information om vad som händer.

VMA – viktigt meddelande till allmänheten

När det inträffar en stor olycka som myndigheterna behöver informera om, används utomhussirener som sänder ut signalen viktigt meddelande till allmänheten.

På krisinformation.se kan du läsa mer om VMA.

När du hör sirenerna, bör du söka mer information på ett av dessa sätt:

Efter olyckan

När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta vad du ska göra. 

Läs om vad du ska göra och vilket stöd du kan få