Rullbandstest inför Skydd mot olyckor-utbildning (SMO)

Målgrupp

Du som vill söka till SMO-utbildning behöver först genomföra ett rullbandstest.

Tid

30 minuter

Plats

Fyrislunds brandstation, Almungevägen 33, Uppsala.

Innehåll

Testet är en typ av konditionstest där du går på ett rullband i åtta graders motlut i 4,5 kilometer i timmen under sex minuter, klädd i full larmutrustning. Utrustningen väger ca 24 kg. Efter att du har genomfört testet får du ett intyg. Intyget ska du skicka in tillsammans med din ansökan till SMO-utbildningen.


Boka tid för rullbandstest.

Frågor

Fredrik Westberg 
Telefon: 018-727 31 54
E-post: fredrik.westberg@uppsala.se