Förbättrad brandsäkerhet för tryggare boende

Publicerad: 6 september 2021 Senast uppdaterad: 6 september 2021

Varje år dör ungefär 100 personer i bränder i Sverige. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sker flertalet av dessa bränder i hemmen och det är ofta äldre personer eller personer med funktionsnedsättning som drabbas. Mot den bakgrunden undersöker Östhammars kommun i samarbete med Uppsala brandförsvar behovet av att anpassa brandskyddet efter individens förutsättningar. Först ut i Östhammars kommun är mottagare av boendestöd. 

Nya arbetssätt och rutiner för ett systematiskt brandskyddsarbete har tagits fram, bland annat en checklista som ska hjälpa medarbetarna på enheten Självständigt liv och boende att identifiera eventuella åtgärder för att förbättra brandsäkerheten i hemmen.

– Projektet är en pilot. Alla medarbetare har utbildats av Uppsala brandförsvar och arbetet startade i mitten av augusti, säger Lennart Jonasson, projektledare vid Östhammars kommun.

Medarbetarna på enheten Självständigt liv och boende frågar mottagarna av boendestöd om de vill ha hjälp att se över brandsäkerheten i deras hem och hittills har ingen tackat nej. Åtgärderna som identifieras i hemmen är råd och rekommendationer, inte krav. En del åtgärder kan göras direkt och om någon behöver ytterligare hjälp kan kommunens fixartjänst anlitas.
  – Det kändes bra och viktigt att gå igenom checklistan för brand. Jag hade en brandvarnare och ska så snart som möjligt köpa brandsläckare och brandfilt, säger en mottagare av boendestöd som vill vara anonym. 

Betydelsefulla brandskyddsåtgärder

– Det allra viktigaste är att skapa en ökad medvetenhet kring brandsäkerheten. Vi reflekterar över livssituationen och ser hur människorna vi möter kan vara tryggare i sina hem, säger Sophia Strandberg Åkerlöf, enhetschef på Självständigt liv och boende.
Det kan handla om enkla saker, till exempel hur man handskas med tändare och tändstickor och att inte placera lättantändliga saker nära spisen – enkla men betydelsefulla brandskyddsåtgärder.

Läs hela artikeln på osthammar.se