Bli deltidsbrandman och gör skillnad

Som brandman vid en av våra deltidsstationer kombinerar du din vanliga sysselsättning med att vara brandman. Se filmen

Brandsäkerhet i hemmet

Om det börjar brinna i ditt hem och du har rätt utrustning till hands har du möjlighet att kunna göra en egen insats medan elden fortfarande är relativt liten.

Rätt utrustning

Ny sotningsentreprenör från 1 december

Från 1 december 2023 utför Upplands ventilationstjänst AB sotning och brandskyddskontroll på uppdrag av räddningsnämnden i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. De började skicka ut aviseringar i början av november.

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll