Kontaktformulär

Använd kontaktformuläret nedan eller skriv direkt till brandforsvaret@uppsala.se

För frågor och bokning av brandskyddskontroller och sotning kontakta våra sotningsentreprenörer:

Kontakta brandförsvaret

För att vi snabbare ska kunna besvara din frågor så är det bra om du anger ett telefonnummer vi kan nå dig på.

Portkoder

Uppsala brandförsvar har inte möjlighet att föra register över fastigheters portkoder. Vi ber dig därför att inte skicka in din portkod till oss.

Hantering av personuppgifter

Uppsala brandförsvar behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Räddningsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.
Vi samlar in uppgifterna för att administrera intresseanmälningar om arbete på våra brandstationer. Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.