Tillgänglighetsredogörelse

Uppsala kommun står bakom den här webbplatsen. I tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Så tillgänglig är webbplatsen

Uppsalabrandforsvar.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten för att det ska vara enkelt för alla, oavsett funktionsnedsättning, att ta del av den offentliga servicen digitalt.

Ta del av innehåll som inte är tillgängligt

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss.

Be om tillgängligt innehåll via formulär på uppsala.se

Om du upptäcker brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Kontakta oss om du upptäcker brister som är inte beskrivna i tillgänglighetsredogörelsen eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Rapportera brister via formulär på uppsala.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på digg.se

Kända tillgänglighetsbrister

Uppsalabrandforsvar.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Följande brister har identifierats på webbplatsen. 

Formulär

  • Otydlighet gällande vilket element som har tangentbordsfokus vid navigering i våra formulär.
  • Saknar granskningsfunktion.

Kontrast

  • På sidan Våra brandstationer finns bristfällig kontrast på kartnålar.
  • Länktext på röd bakgrund har dålig kontrast vid fokus.

Rubrikstruktur

  • Felaktig rubrikstruktur påträffas för vissa sidmallar, i footern och headern.

Textstorlek

  • På en del sidor överlappas text vid förstoring.
  • Textinnehåll i vissa element försvinner vid förstoring och ökat textavstånd.

Länkar

Länkar indikeras överlag endast med färg.

Användarinställningar för färger

Webbplatsen anpassar inte färgerna till mörkt läge om du har det inställt i ditt operativsystem eller i din webbläsare. Under 2024 jobbar vi med att ta fram en tidplan för när detta kan åtgärdas. 

Så har vi testat webbplatsen

Vi jobbar kontinuerligt med intern testning av webbplatsens tillgänglighet. I december 2023 granskades webbplatsen även av Axess Lab. 

Vi uppdaterar tillgänglighetsredogörelsen så fort vi upptäcker nya brister och när något har blivit åtgärdat.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 26 mars 2024.