Kontakta oss

Vid nödsituation

Ring alltid 112 i akuta nödsituationer då det råder fara för liv, egendom eller miljö.
SOS-alarm (viktiga nummer)

E-post

Kontakta oss via e-post

Kontaktcenter

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller att komma i kontakt med en handläggare på brandförsvaret.

018-727 30 00

Måndag 8.00–17.00
Tisdag 8.00–17.00
Onsdag 8.00–17.00
Torsdag 8.00–18.00
Fredag 8.00–17.00

Postadress

Uppsala kommun, brandförsvaret

753 75 Uppsala

Besöksadress

Almungevägen 33

Se våra brandstationer

Fakturaadress

Uppsala kommun

Obs! Märk kuvertet med ansvarsnummer

Box 1023

751 40 Uppsala

Organisationsnummer: 212000-3005 

Mediekontakter

Brandchef: Elisabeth Samuelsson
E-post: elisabeth.samuelsson@uppsala.se

Kommunikationsansvarig: Elisabeth Löfgren
E-post: elisabeth.lofgren@uppsala.se

Operativa händelser och insatser

För frågor kring operativa händelser och insatser kontakta Räddningscentral Mitt på telefon 08-594 696 07.

Mediekontakter utanför kontorstid

Journalister som behöver få tag på en mediekontakt utanför kontorstid kan ringa till Uppsala  kommuns kommunikatör i beredskap på telefonnummer 072-580 56 17.

Telefonnumret är bemannat vardagar 17.00–08.00 och dygnet runt under helger. Observera dock att numret inte är bemannat under ordinarie kontorstid.