Sotning och brandskyddskontroll

Om sotning

Du som har eldstad, värmepanna eller rökkanal i din fastighet behöver enligt lag regelbundet göra rent (sota) och ta bort brandfarliga beläggningar för att minska risken för brand.

Läs om hur ofta du behöver sota. 

Läs om hur du undviker soteld.

Se avgifter för sotning och brandskyddskontroll.

Läs om sotning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Företag som utför sotning

Uppsala brandförsvar har avtal med två entreprenörer till och med den 30 november 2023:

Från den 1 december 2023 kommer Upplands ventilationstjänst AB att ta över entreprenörskapet och de börjar skicka ut aviseringar i början av november.

Ingen av våra avtalade sotningsentreprenörer bokar tid genom att ringa upp via telefon eller genom att knacka dörr. De skickar ut en avisering med datum och tid via post. Om ni får ett samtal från någon som uppger sig för att vara sotare kontrollera då att det verkligen är från sotningsentreprenören i din kommun.

Du får rengöra (sota) själv - egensotning

Om du är lagfaren ägare till fastigheten och har tillräcklig kunskap i rengöring (sotning) får du rengöra själv, så kallad egensotning. Innan du börjar måste du ansöka om att få rengöra själv. Om du har fler objekt på fastigheten ska du i ansökan ange vilka du vill rengöra.
De objekt som inte står med i ansökan kommer då även fortsättningsvis rengöras av den av kommunen upphandlade entreprenören.

Informera nya ägaren 

Ditt beslut om egensotning upphör när du säljer din fastighet. Informera därför den nya ägaren om att du sotat själv och att nya ägaren antingen kontaktar den entreprenör som utför sotning och brandskyddskontroll eller gör en ny ansökan om egensotning om den så önskar.

Ansök via webbformulär

För att vi ska kunna behandla din ansökan ska det senaste brandskyddsprotokollet bifogas. Det får du ut genom att kontakta Åke Huss AB för Uppsala och Tierps kommun eller Östhammars sotningsdistrikt AB för Östhammars kommun. 

Ansök om rengöring (sotning) av egen fastighet på uppsala.se

Ansök om att låta någon annan rengöra (sota) din fastighet på uppsala.se

Ansök med blankett

Ansök om rengöring (sotning) av egen fastighet (PDF, 949 KB)

Ansök om att låta någon annan rengöra (sota) din fastighet (PDF, 940 KB)

Sotningsutbildning

Brandförsvaret ordnar inte kurser i sotning. Om du vill lära dig att sota bör du därför vända dig till ett privat företag.

Anmäl att du inte längre vill rengöra (sota) själv

Om du inte längre vill rengöra (sota) själv ska du skicka in en anmälan om upphörande av egensotning till brandförsvaret.

Anmäl med blankett

Anmäl om upphörande av egensotning (PDF, 973 KB)

Anmäl via formulär

Anmälan om upphörande av egensotning

Om brandskyddskontroll

Du som har en eldstad, värmepanna eller rökkanal behöver få den kontrollerad regelbundet, en så kallad brandskyddskontroll.  Brandskyddskontrollen är obligatoriskt enligt lag. Du får inte kontrollera ditt eget brandskydd, utan behöver anlita ett företag.

Hur ofta du behöver få en brandskyddskontroll utförd

På MSBs webbsida kan du läsa mer om brandskyddskontroll

Företag som utför brandskyddskontroll

Det finns två företag som utför kontroller på uppdrag av räddningsnämnden:

Från den 1 december 2023 kommer Upplands ventilationstjänst AB att ta över uppdraget för brandskyddskontrollerna i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner och de kommer att börja skicka ut aviseringar i början av november.