Sotning och brandskyddskontroll

Du som har eldstad, värmepanna eller rökkanal i din fastighet behöver regelbundet göra rent och kontrollera den. Du behöver

  • sota (rengöra) skorstenen och värmepannan för att minska risken för brand
  • få skorstenen och värmepannan kontrollerad regelbundet, genom en så kallad brandskyddskontroll.

Läs om hur ofta du behöver sota. 

Se avgifter för sotning och brandskyddskontroll.

Om sotning

Du är enligt lag skyldig att sota med jämna intervaller. Det är den gemensamma räddningsnämnden i Uppsala, Tierp och Östhammars kommun som fastställer intervallerna. När du sotar en skorsten eller rökkanal gör du rent och tar bort brandfarliga beläggningar. Genom att göra rent minskar du risken för brand.

Läs om sotning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Företag som utför sotning

Uppsala brandförsvar har avtal med två entreprenörer:

Ingen av våra avtalade sotningsentreprenörer bokar tid genom att ringa upp via telefon eller genom att knacka dörr. De skickar ut en avisering med datum och tid via post. Om ni får ett samtal från någon som uppger sig för att vara sotare kontrollera då att det verkligen är från sotningsentreprenören i din kommun.

Du får rengöra (sota) själv

Om du är lagfaren ägare till fastigheten och har tillräcklig kunskap i rengöring (sotning) får du rengöra själv. Innan du börjar måste du ansöka om att få rengöra själv. Om du har fler objekt på fastigheten ska du i ansökan ange vilka du vill rengöra.
De objekt som inte står med i ansökan kommer då även fortsättningsvis rengöras av den av kommunen upphandlade entreprenören.

För att vi ska kunna behandla din ansökan ska det senaste brandskyddsprotokollet bifogas.

Ansök via webbformulär

Ansök om rengöring (sotning) av egen fastighet på uppsala.se

Ansök om att låta någon annan rengöra (sota) din fastighet på uppsala.se

Ansök med blankett

Ansök om rengöring (sotning) av egen fastighet (PDF, 949 KB)

Ansök om att låta någon annan rengöra (sota) din fastighet (PDF, 940 KB)

Sotningsutbildning

Brandförsvaret ordnar inte kurser i sotning. Om du vill lära dig att sota bör du därför vända dig till ett privat företag.

Anmäl att du inte längre vill rengöra (sota) själv

Om du inte längre vill rengöra (sota) själv ska du skicka in en anmälan om upphörande av egensotning till brandförsvaret.

Anmäl via webbformulär

Anmäl om upphörande av egensotning på uppsala.se

Anmäl med blankett

Anmäl om upphörande av egensotning (PDF, 973 KB)

Om brandskyddskontroll

Du som har en eldstad, värmepanna eller rökkanal behöver få den kontrollerad regelbundet.

På MSBs webbsida kan du läsa mer om brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll är obligatoriskt enligt lagen om skydd mot olyckor. Du får inte kontrollera ditt eget brandskydd, utan behöver anlita ett företag.

Företag som utför brandskyddskontroll

Det finns två företag som utför kontroller på uppdrag av räddningsnämnden: