Hur ofta du behöver få en brandskyddskontroll utförd

Grundtanken är att lokala eldstäder, det vill säga kaminer, kakelugnar, öppna spisar med flera, ska brandskyddskontrolleras vart tredje år. 

Eftersom det finns lokala eldstäder som används i mindre omfattning finns det möjligheten att ge en längre tidsfrist.

Det är brandskyddskontrollanten som har kompetens att avgöra om din lokala eldstad ska kontrolleras vart tredje eller vart sjätte år.

Tumregel för hur ofta 

En god tumregel finns och det är att titta på hur stor volym du eldar utslaget under hela eldningssäsongen
• under 1 m³ kan ge sex års frist.
• över 1,5 m³ ger alltid tre års frist.

Läs om sotning och brandskyddskontroll