Hur ofta du behöver sota

Du behöver sota regelbundet, men hur ofta du ska sota beror på vilken typ av panna eller kamin du har. 

Du eldar med fast bränsle

Exempel på fast bränsle är ved, pellets, spannmål, flis, och halm.

Typ av värmepanna eller eldstad och hur ofta du ska sota

  • Värmepanna som fungerar som huvudsaklig värmekälla: två gånger per år
  • Eldstad som huvudsakligen värmer huset eller det rum den är placerad i: en gång per år
  • Eldstad som inte fungerar som huvudsaklig värmekälla: vart tredje år
  • Eldstad i fritidshus som bara används säsongsvis: vart tredje år.

Du eldar med flytande bränsle

Typ av värmepanna eller eldstad och hur ofta du ska sota

  • Värmepanna som eldas med lätt eldningsolja och där märkeffekten överstiger 60 kW: två gånger per år
  • Värmepanna som eldas med lätt eldningsolja och där märkeffekten är högst 60 kW: en gång per år
  • Om värmepannan, rökkanalen och tillhörande eldningsapparatur har en konstruktion som ur brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning: vartannat år.

Imkanaler i restauranger och storkök

Mottagningskök för uppvärmning eller varmhållning av mat behöver du inte rengöra. Däremot ska köket besiktigas enligt reglerna för brandskyddskontroll.

Typ av spis, grill eller ugn och hur ofta du ska sota

  • Kolgrill eller vedeldad pizzaugn: tre gånger per år
  • El- eller gasspis, stekbord och fritös: två gånger per år
  • Ugn för tillagning: en gång per år.