Avgifter för rengöring/sotning och brandskyddskontroll

Räddningsnämnden beslutar årligen om avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Avgifterna gäller i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Du betalar avgift enligt den taxa som gäller när rengöringen eller brandskyddskontrollen utförs.

Avgifter för rengöring/sotning och brandskyddskontroll

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6§.

Alla avgifter är exklusive moms.

Sotningstaxor 2023 Tierp, Uppsala och Östhammar (PDF, 28 KB)

Minsta debitering är en timme, sedan betalar du per påbörjad kvart (15 minuter). Ordinarie arbetstid är vardagar 07.00–16.00.

Avbokning eller ombokning måste ske senast 24 timmar innan din bokade tid, annars utgår avgift enligt taxa.