Brandsäkerhet i hemmet

Bostadsbränder inträffar ofta i samband med att vi lagar mat, tänder levande ljus eller använder hemmets eldstad. Om det börjar brinna i ditt hem och du har rätt utrustning har du möjlighet att göra en egen insats medan elden fortfarande är relativt liten.

En bra start för att brandsäkra hemmet

brandvarnare

1. Brandvarnare

Se till att byta batteri varje år.

brandsläckare

2. Brandsläckare

Sex-kilos pulversläckare är lagom. 

brandfilt

3. Brandfilt

Bra för att släcka mindre bränder. 

En del är särskilt utsatta vid bränder

Varje år dör ungefär 80 människor i bostadsbränder i Sverige. Av de som råkar illa ut är människor med olika typer av funktionsnedsättningar överrepresenterade.

 • Nedsatt hörsel - hör inte brandvarnaren.
 • Nedsatt syn eller rörelsesvårigheter - har svårt att snabbt sätta sig i säkerhet.
 • Minnessvårigheter - glömmer ljus eller mat på spisen.
 • Starka läkemedel eller alkohol - har svårare att uppfatta en brand eller somnar med en cigarett i handen.
 • Rökning - påverkade eller personer med nedsatta funktioner har ofta svårt att hantera rökningen på ett säkert sätt.

Checklista – gör ditt hem mer brandsäkert

Följ den här checklistan för att brandsäkra ditt eget eller någon annans hem. Kan du svara ja på alla frågor? Då har du gjort det du kan för att brandsäkra hemmet.

Du kan också skriva ut checklistan på svenska, engelska och finska.

Det finns dessutom teckenspråkstolkade filmer om hur du skyddar ditt hem från bränder (uppsalabrandforsvar.se).

Brandvarnare

 • Finns fungerande brandvarnare?
 • Testas brandvarnaren och byts batterier?
 • Kan den som bor i hemmet höra ljudet från brandvarnaren?
 • Är brandvarnaren rätt placerad?
 • Skaffa och sätt upp en eller flera brandvarnare.
 • Placera brandvarnaren rätt. Den ska sitta i taket, helst i mitten av rummet, minst 50 centimeter från väggen. Det bör finnas en brandvarnare på varje våningsplan i en bostad. Det bör finnas minst en brandvarnare per 60 kvadratmeter.
 • Testa brandvarnaren en gång i månaden genom att hålla in testknappen tills det hörs en signal och släpp sedan. Signalerar den inte är det dags att byta batteri.
 • Byt batteri en gång om året och torka av damm.
 • Kontrollera brandvarnaren regelbundet. Byt batteri. Tips: Använd testhorn. Det är ett skohorn som du kan använda för att lättare nå testknappen på brandvarnaren.
 • Har du behov av hjälpmedel för att höra brandlarmet kan du kontakta en klinik som kan skriva ut hjälpmedel som gör att du hör bättre.
 • Vid behov kan du koppla brandvarnaren till ett trygghetslarm eller ha sammankopplade brandvarnare för att få ett tidigare larm, höra bättre och därmed få mer tid att agera vid en brand.

Spis och fläkt

 • Hanteras spisen på ett säkert sätt?
 • Rengörs spisfläkten regelbundet?
 • Ta bort brännbara föremål från spisen och området runt spisen.
 • Rengör spisen regelbundet.
 • Stäng av spisen efter användning eller installera en timer eller spisvakt till spisen, så att den stänger av sig automatiskt efter användning.
 • Rengör spisfläkten regelbundet.

Rökning

 • Om någon i hemmet röker, sker det på ett säkert sätt?
 • Var uppmärksam på om en person som röker i hemmet har brännmärken på kläderna, textilierna, sängen eller golvet. Det är tecken på att rökningen inte sker på ett säkert sätt.
 • Se till att du – eller personen som det berör – röker utomhus eller slutar att röka.
 • Se till att det alltid finns ett brandsäkert underlag under en brinnande cigarett, till exempel en bricka av plåt.
 • Ställ en kanna med vatten nära personen som röker.
 • Skaffa rökförkläden eller sängkläder och filtar som inte kan brinna.
 • Använd hellre tändare än tändstickor.

Levande ljus och öppen eld

 • Hanteras levande ljus på ett säkert sätt?
 • Är ljusstakarna i hemmet stadiga och av ett material som inte är brännbart?
 • Används öppen spis, kakelugn eller värmepanna på ett säkert sätt? 
 • Ha ljusen under uppsikt.
 • Ha brandsäkra ljusstakar. Ta bort ljusstakar som är ostadiga och som är gjorda av ett material som kan börja brinna.
 • Placera ljus på ett underlag som inte kan börja brinna.
 • Använd batteridrivna ljus.
 • Ha rutiner för hur aska hanteras. Kontrollera den öppna spisen och kakelugnen regelbundet. Elda endast brännbart material under uppsikt.
 • Skaffa en plåthink för aska.

Elektronik

 • Är elektronikföremål, sladdar och uttag i ett gott skick?
 • Laddas telefonen, surfplattan och datorn på ett säkert sätt?
 • Hanteras elektroniska apparater till exempel kaffebryggare, tv och strykjärn på ett säkert sätt?
 • Hanteras värmeelement på ett säkert sätt?
 • Se till att kontakterna och uttagen är hela. Ingen kontakt får glappa. Inga sladdar ska ligga i kläm. Inga lysrör får blinka.
 • Flytta elektronik som är felplacerad, laga trasiga sladdar och byt ut brandfarlig elektronik.
 • Skaffa timer till kaffebryggaren, spisen och strykjärnet.
 • Ladda telefonen, surfplattan och datorn på ett brandsäkert underlag under uppsikt, inte när du sover.
 • Ta bort föremål som står på tv:n eller på värmeelementet.

Larma, utrym och släck brand

 • Kan alla som bor i hemmet upptäcka en brand, larma 112 och beskriva vad som har hänt?
 • Kan alla som bor i hemmet utrymma själva inom två till tre minuter?
 • Är utrymningsvägarna fria från hinder?
 • Finns det utrustning för att släcka en brand i bostaden, till exempel en brandsläckare och en brandfilt?
 • Kan alla i hemmet släcka en mindre brand själva?
 • Skaffa en brandfilt och en pulversläckare (sex kilo). Är du svag i musklerna? Välj då en mindre och lättare pulversläckare.
 • Ha en fungerande telefon.
 • Se till att alla kan nödnumret 112 och vet sin adress? Ha annars en minneslapp med nödnumret 112 och hemadressen på en väl synlig plats.
 • Flytta möbler och mattor som försvårar utrymningen, så att utrymningsvägarna blir fria.
 • Har någon som bor i hemmet en tal- eller hörselskada? Använd då SMS112. Läs om tjänsten SMS112 på sosalarm.se.

Checklistor för utskrift

Checklista för att skydda hemmet från bränder - för utskrift (PDF, 571 KB)

Check list to protect your home from fires (PDF, 303 KB)

Tarkistuslista kodin suojelemiseksi tulipaloilta (PDF, 300 KB)

Checklistor för teckenspråkstalare

Teckenspråk: Checklista för att skydda hemmet från bränder

Om brandskydd och brandsäkerhet i hemmet

Brandskydd för särskilt riskutsatta – läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats msb.se.

Brandsäkerhet i hemmet – läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats msb.se.