Brandsäkerhet i hemmet

Bostadsbränder inträffar ofta i samband med att vi lagar mat, tänder levande ljus eller använder hemmets eldstad.

Om det börjar brinna i ditt hem och du har rätt utrustning till hands har du möjlighet att kunna göra en egen insats medan elden fortfarande är relativt liten.

En bra start för att brandsäkra hemmet

  1. Brandvarnare - se till att byta batteri varje år.
  2. Brandsläckare - sex-kilos pulversläckare är lagom. 
  3. Brandfilt - bra för att släcka mindre bränder. 

Läs mer om brandsäkerhet i hemmet på webbplatsen Din Säkerhet

En del är särskilt utsatta vid bränder

Varje år dör ungefär 80 människor i bostadsbränder i Sverige. Av de som råkar illa ut är människor med olika typer av funktionsnedsättningar överrepresenterade.

Följande exempel kan göra en person särskilt utsatt vid en bostadsbrand:

  • Nedsatt hörsel - hör inte brandvarnaren
  • Nedsatt syn eller rörelsesvårigheter - har svårt att snabbt sätta sig i säkerhet
  • Minnessvårigheter - glömmer ljus eller mat på spisen
  • Starka läkemedel eller alkohol  -  har svårare att uppfatta en brand eller somnar med cigarett i handen.
  • Rökning - påverkade eller personer med nedsatta funktioner har ofta svårt att hantera rökningen på ett säkert sätt.

Enkla åtgärder

Det finns många enkla åtgärder som kan minska risken för brand där hemma för de som är särskilt riskutsatta.

Läs om vilka åtgärder som du eller en anhörig kan vidta på webbplatsen Din Säkerhet

 Du har väl alla hemma?

brandvarnare

1. Brandvarnare

Se till att byta batteri varje år.

brandsläckare

2. Brandsläckare

Sex-kilos pulversläckare är lagom. 

brandfilt

3. Brandfilt

Bra för att släcka mindre bränder.