Högt NKI-resultat i Öppna jämförelser Företagsklimat 2022

Publicerad: 26 april 2023 Senast uppdaterad: 26 april 2023
Cheri Brundin, enhetschef tillsyn och tillstånd Uppsala brandförsvar

Nu höjer Uppsalas företagare betyget för brandförsvarets service. Området Brandskydd fortsätter öka och ligger nu stadigt över rikssnittet. 

Årets siffra för området Brandskydd landar på 86 vilket är ett glädjande resultat som kan jämföras med rikssnittet på 81.   
 
- Nöjd-kund-index är en viktig värdemätare på hur vi bemöter våra företagare och på hur väl vår tillsyns- och tillståndsverksamhet fungerar. Jag är både glad och stolt över mina duktiga medarbetare som lägger ner mycket arbete på att hjälpa företagen göra rätt och skapa förståelse och intresse för brandskyddsfrågorna. Det är tack vare deras engagemang vi får det här välförtjänta omdömet, säger Cheri Brundin, enhetschef tillsyn och tillstånd.

Om undersökningen

Sveriges kommuner och regioner, SKR, mäter kommunernas service i myndighetsärenden och företagsklimat löpande. Undersökningen genomförs bland företagare som har haft ett ärende inom ett eller flera myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 
Öppna jämförelser: företagsklimat 2022