Nu införs förnyade vädervarningar

Publicerad: 25 oktober 2021 Senast uppdaterad: 25 oktober 2021

Från och med 26 oktober införs förnyade vädervarningar i Sverige. I det nya varningssystemet finns gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste. 

För att öka allmänhetens och samhällets förmåga att hantera svåra vädersituationer, förnyar SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, sina vädervarningar så att lokala och regionala konsekvenser av ett väder blir tydligare. I det nya varningssystemet kan SMHI ta hjälp av länsstyrelsen, som i sin tur kan ta hjälp av tex räddningstjänsten och kommunerna, för att bedöma hur en väderhändelse kan komma att påverka vårt län.

Gul varning signalerar att vädret kan innebär konsekvenser för samhället och vissa risker för allmänheten.

Orange varning signalerar att vädret kan innebära allvarliga konsekvenser för samhället och fara för allmänheten.

Röd varning signalerar att vädret kan innebära mycket allvarliga konsekvenser för samhället och stor fara för allmänheten.

Konskevensbaserade vädervarningar lansstyrelsen.se

Nu förnyas vädervarningarna smhi.se