Många frågor om VMA och skyddsrum

Publicerad: 9 mars 2022 Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Brandförsvaret har fått många frågor om viktigt meddelande till allmänheten, VMA, den senaste tiden. Vi summerar här de vanligaste frågorna och var du kan få mer information.

Vad är Uppsala brandförsvars ansvar kopplat till VMA och VMA-tyfonerna?

Uppsala brandförsvar har hand om underhåll och reparationer av VMA-anläggningarna i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Fyra gånger om året är brandförsvaret också med och testar att anläggningarna fungerar. Det sker första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Var finns det VMA-tyfoner?

MSB har en karttjänst som visar var alla tyfoner är placerade.
MSB:s karttjänst

Var finns tyfonerna i Uppsala brandförsvars område?

I Uppsala kommun finns tyfoner i centralorten och i Skyttorp. I Tierps kommun finns det tyfoner i centralorten.  I Östhammars kommun finns det tyfoner i centralorten, Öregrund, Gimo och Hargshamn.

Vem bestämmer var VMA-tyfoner ska placeras?

Varje enskild kommun bestämmer var ljudsändare ska placeras. Om något förändras i en kommun, som att nya områden byggs, kan kommunen ansöka hos MSB om nya ljudsändare.

Jag hörde inte signalen trots att det finns en VMA-anläggning i närheten.  Till vem anmäler jag det?

Bra att veta är att Hesa Fredrik är designat för att varna utomhus och hörs inte alltid inomhus. Beroende på var du bor kan signalen viktigt meddelande höras lägre om du är långt från närmaste ljudsändare.

Fel på VMA-anläggningar i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner anmäler du till brandforsvaret@uppsala.se.

Brandförsvaret ansvarar inte för skyddsrum

Skyddsrum finns till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd vid krig. Du tillhör inget särskilt skyddsrum, utan ska använda det som finns närmast om behovet uppstår.

I fredstid behöver du inte gå till något skyddsrum. Skyddsrummen används bara i krig. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en skyddsrumskarta där du kan söka efter ditt närmaste skyddsrum.

MSB:s skyddsrumskarta 

Frågor och svar om skyddsrum - MSB 

Det här gör respektive kommun i vårt område med anledning av kriget i Ukraina

Tierps kommun 

Uppsala kommun

Östhammars kommun