Ny vägledning för el- och hybridbilar

Publicerad: 7 oktober 2020 Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

Antalet elbilar och andra eldrivna fordon ökar i samhället och det påverkar även räddningstjänstens arbetssätt. För att undvika skador på människor och miljö och för att underlätta räddningstjänstens insatser vid brand finns det en rad saker som du bör tänka på när du anlägger och installerar laddningsplatser för elfordon.

I Uppsala brandförsvars nya vägledning för laddning av el- och hybridbilar kan du läsa mer om vad vi förordar för att vi ska kunna göra en säker räddningsinsats.

Vägledning för el- och hybridbilar