Så stänger du av ventilationen vid ett VMA

Publicerad: 9 mars 2021 Senast uppdaterad: 9 mars 2021
Efter branden på ett skrotupplag i centrala Uppsala då vi gick ut med ett VMA (viktigt meddelande till allmänheten) har vi fått flera frågor kring hur man stänger av ventilationen.
Vid utsläpp eller bränder som för med sig giftig eller ohälsosam rök rekommenderar vi att man går inomhus och stänger av ventilationen. Det skiljer sig åt mellan olika fastigheter hur detta går till rent praktiskt. Ventilationen går alltid att stänga av eftersom det krävs att det finns servicebrytare på ventilationsanläggningar. Skulle det mot förmodan saknas en sådan går det alltid att bryta strömmen till anläggningen.
Det du kan göra själv är att låta bli att använda köksfläkt, badrumsfläkt eller motsvarande vid sådana händelser. Tänk även på att stänga alla ventilationsfönster och ventiler. Bor du i ett flerfamiljshus så är det fastighetsägares ansvar att veta hur man stänger av ventilationen.