Tyck till om kommunal plan för räddningsinsats

Publicerad: 12 april 2023 Senast uppdaterad: 12 april 2023

Enligt förordningen om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta en plan för räddningsinsats när en verksamhet, industri eller företag klassats som farlig verksamhet. Cytiva Sweden AB i Uppsala kommun och AB Sandvik Coromant i Östhammars kommun är sådana verksamheter. Den här planen för räddningsinsats beskriver på ett övergripande sätt brandförsvarets organisation och vilka åtgärder som vidtas om en allvarlig kemikalieolycka skulle inträffa vid Cytiva Sweden AB eller AB Sandvik Coromant.

Innan en plan för räddningsinsats fastställs ska allmänheten få möjlighet att ha synpunkter och ställa frågor om planen.

Läs den kommunala planen för räddningsinsats vid Cytiva Sweden AB och AB Sandvik Coromant (PDF, 149 KB)

Skicka dina frågor eller synpunkter på planen till brandforsvaret@uppsala.se senast 2023-05-26.