Uppsala brandförsvar förstärks med nytt skogsbrandvärn i Östhammar

Publicerad: 9 juni 2022 Senast uppdaterad: 9 juni 2022

Räddningsnämnden fattade den 7 juni beslut om att bygga upp ett skogsbrandvärn i Östhammars kommun. Därmed kommer brandförsvaret, tillsammans med ett 30-tal av LRF:s medlemmar att skapa ett lokalt skogsbrandvärn.

Ett nytt skogsbrandvärn i Östhammar ger brandförsvaret extra styrka framöver. Foto: Johner.

-  Med de stora bränderna i färskt minne får vi nu extra styrka, om vi får ännu en torr sommar. Ett skogsbrandvärn med lokal kännedom blir en bra resurs för brandförsvaret och ger ytterligare trygghet för Östhammarsborna, säger Lennart Owenius (M), ledamot i den gemensamma räddningsnämnden.

Med organisationen på plats kommer brandförsvaret att vara ännu bättre rustat vid släckinsatser och skogsbränder. Värnet blir ett komplement till den ordinarie organisationen och kommer utöver brandsläckning bland annat att kunna bidra vid evakuering av djur.

-  Vi tror på en sådan här lösning, och vi är mycket glada för engagemanget och intresset, fyller Margareta Widén-Berggren (S), ledamot i räddningsnämnden, i. Vi tar nu tillvara den gedigna kunskapen om skogs- och lantbruksarbete som LRF:s medlemmar har. 

Liknande samarbeten av frivilliga med god skogskunskap finns i bland annat Heby och Örnsköldsvik. Innan organisationen tas i drift återstår utbildning och insatsplanering.