Räddningsnämnden

Räddningsnämnden

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner, där Uppsala är värdkommun. Räddningsnämnden styrs av alla tre kommuner främst genom ett avtal, ett reglemente och ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. Dessa styrdokument är antagna av alla tre kommuners kommunfullmäktige.

Kommunerna har gemensamt tagit fram ett handlingsprogram som beskriver organisation, planer, resurser och hur samverkan sker för att Räddningsnämndens verksamhet ska nå målen 2016-2019.

Läs om räddningsnämnden och handlingsprogrammet på uppsala.se.