Mål och uppdrag

Alla kan drabbas av en brand eller olycka. Vårt uppdrag är att skapa en trygg och säker miljö för de som bor, verkar och vistas i kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar.

Vår verksamhet styrs av ett antal inriktningsmål som finns i räddningsnämndens handlingsprogram.

 Se filmen om handlingsprogrammet för perioden 2016-2019.

Läs om räddningsnämnden och handlingsprogrammet på uppsala.se.

Brandförsvaret har bland annat ansvar för kommunal räddningstjänst, förebyggande brandskydd, tillstånd och tillsyn gällande brandfarliga och explosiva varor samt information och utbildning i brandsäkerhet.