Prao

Du som går i årskurs 8 eller 9 kan göra en veckas prao hos brandförsvaret. Genom teoretiska och praktiska övningar får du en inblick i hur det är att arbeta som brandman.

Under hösten 2022 har vi ingen praoverksamhet. Praotillfällen våren 2023 kommer att publiceras här när de är planerade och klara. 

Se tillfällen och anmäl dig till praoutbildningen.