Prao

Du som går i årskurs 8 eller 9 kan göra en veckas prao hos brandförsvaret. Brandförsvaret anordnar en praovecka fyra gånger om året, två på våren och två på hösten. Genom teoretiska och praktiska övningar får du en inblick i hur det är att arbeta som brandman.

Se tillfällen och anmäl dig till praoutbildningen.