Studiebesök

Vi bedriver ett aktivt arbete med information om brandsäkerhet och brandförsvarets arbete till våra skolor. Vi har program som riktar sig främst till tre årskurser. Se dessa nedan.

 

Tid: 1 timme

Brandförsvaret bjuder in alla förskoleklasser till ett studiebesök på en brandstation. Klassen gör en rundvandring på stationen och får veta mer om

 • att vara brandman
 • vad en brand är
 • hur man gör om det börjar brinna 
 • vad som händer när man ringer 112.

Boka besök på den brandstation som du har fått inbjudan från.

Bokningstillfällen


Tid: 2 timmar

Brandförsvaret bjuder in alla klasser i årskurs 5 till studiebesök på en brandstation. Klassen gör en rundvandring på stationen och får veta mer om

 • brand och risker i samhället, hur en brand kan börja
 • hur man gör om det börjar brinna
 • påföljder vid anlagd brand
 • brandförsvarets arbete och hur Uppsala brandförsvar är organiserat
 • vad som händer när man ringer 112.

Boka besök på den brandstation som du har fått inbjudan från.

Bokningstillfällen


Tid: 1 timme

Brandförsvaret erbjuder alla klasser i årskurs 7 ett besök där vi informerar om brandkunskap. Vi kommer till er och berättar om

 • påföljder vid anlagd brand
 • konsekvenser och kostnader för skolbränder
 • vilka resurser som påverkas vid ett larm
 • vad som händer när man ringer 112
 • begreppet Rädda, Varna, Larma, Släck
 • hur man identifierar brandrisker.

Boka ert tillfälle efter våra önskemål som finns i anmälningsformuläret.


Om du inte innefattas av vårt program för skolorna kan du kontakta respektive brandstation för mer information.

Kontakta