Uppdatering: VMA:t hävt och räddningsinsatsen är avslutad vid returpappercentralen i Uppsala

Publicerad: 10 maj 2022 Senast uppdaterad: 11 maj 2022

Uppdatering 12 maj 09.30

Brandförsvaret avslutade räddningsinsatsen på returpapperscentralen 09.30 på torsdagsförmiddagen. Ansvaret för att bevaka och transportera bort det som brunnit går över till ägaren. Det kommer fortfarande att glöda och ryka från platsen under arbetets gång men inte i samma omfattning som tidigare. Med anledning av det tar räddningsledaren också bort VMA:t. Arbetet på platsen kommer troligen ta minst ett dygn till.

Uppdatering 11 maj 16.30

Arbetet löper på bra och röken fortsätter att minska. Ny prognos är att vi ska kunna avsluta vår insats under torsdag förmiddag.

VMA:t gäller tills ett nytt skickas ut med meddelandet att faran är över. Fram till dess gäller fortfarande att de som känner av röken och påverkas av den undviker den genom att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.

 

Uppdatering 11 maj 09.40 

Det brinner fortfarande vid returpapperscentralen. Taktiken för att hantera branden och röken fungerar bra. Röken har minskat betydligt men vinden har vänt så nya områden kan komma att känna av röken.

Inriktningen är fortfarande att så snabbt som möjligt stoppa rökspridning till omgivningen med så liten påverkan som möjligt på miljön och omgivande verksamheter. Arbetet har fortsatt hela natten och det brinnande materialet utomhus har tagits om hand och körts bort från platsen. Det som är kvar är brinnande material inne i byggnaderna.

När vi nu fortsätter insatsen och börjar röra i pappersbalarna och river byggnaderna kan elden och röken blossa upp igen. VMA kommer därför ligga kvar med uppmaningen att de som känner av röken och är påverkade av den undviker den genom att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.

Vi får många frågor om röken är farlig. Det vi kan säga är att brandrök i stora mängder inte är hälsosamt så undvik röken i största möjliga mån.

Prognosen är att släckningsarbete pågår minst ett dygn till. Rekommendationerna i VMA-meddelandet gäller tills räddningsledaren skickar ut ett nytt meddelande som säger att faran är över.