Cytiva i Uppsala testar nytt nödlägeslarm

Publicerad: 17 september 2021 Senast uppdaterad: 17 september 2021

Företaget Cytiva, som har sina lokaler i Boländerna i Uppsala, har installerat ett nytt internt nödlägeslarm. För är att justera in en lämplig ljudnivå ska de testa larmet torsdag 23 september 13:00. Testning kan pågå i upp till en timme och eftersom det är ett utomhuslarm så kan det också höras utanför fabriksområdet.

Larmet riktar sig till människor inom Cytivas område

Det nya nödlägeslarmet är internt och är till för att varna människor som befinner sig utomhus men inom Cytivas fabriksområde.

VMA vid incident som berör allmänheten utanför Cytivas område

Larmet ska inte blandas ihop med Viktigt meddelande till allmänheten,VMA, som används om det uppstår ett nödläge på Cytivas område som berör allmänheten utanför området. 

Läs om Cytivas och brandförsvarets säkerhetsarbete (PDF, 366 KB)