Nu stärker vi beredskapen i Alunda

Publicerad: 30 november 2022 Senast uppdaterad: 30 november 2022

Sedan i måndags 28 november har brandförsvaret utökat bemanningen på Alunda deltidsstation. Nu finns alltid en styrkeledare och fyra brandmän i beredskap, i stället för som tidigare en styrkeledare och två brandmän.

Alunda brandstation får utökad bemanning

Med utökad styrka får vi ökad effektivitet vid räddningsinsatser både i Alunda och när beredskapsstyrkan rycker ut som förstärkning till andra områden.

– Den här utökningen är viktig både för det växande Alunda och hela brandförsvarets förmåga, inte minst med tanke på klimatförändringar och det rådande säkerhetsläget, säger Lennart Owenius (M), ledamot i den gemensamma räddningsnämnden.

Uppsala brandförsvar arbetar för att Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner ska vara trygga och säkra för de som bor, verkar och vistas där. Brandförsvaret svarar under räddningsnämnden som har ledamöter från alla tre kommunerna.

Inom Uppsala brandförsvars område finns 17 brandstationer, 14 av dem är bemannade med räddningspersonal i beredskap (också kallade deltidsbrandmän). Utryckningar görs till cirka 2 500 larm per år.

– Brandmännen är en mycket värdefull resurs i våra kommuner och helt avgörande för tryggheten och säkerheten för våra medborgare, säger Margareta Widén-Berggren (S), ledamot i räddningsnämnden.