Ny vägledning för hållbart brandskydd

Publicerad: 23 februari 2021 Senast uppdaterad: 23 februari 2021

Uppsala brandförsvar har tagit fram en ny vägledning för hållbart brandskydd.

Vi har nämligen märkt att många inte känner till vilket brandskydd Boverkets byggregler ger om man bara bygger efter deras miniminivåer. Många blir därför förvånade över hur stora skador det kan bli efter en brand i ett nybyggt hus. Stora egendomsskador accepteras nämligen ofta i byggreglerna, så länge det kan visas att personsäkerheten är på en acceptabel nivå.

Vägledningen beskriver vad Uppsala brandförsvar anser vara viktigt att tänka på vid beställning, projektering samt förvaltning av byggnader för att dessa ska ha ett brandskydd som är hållbart över tid. Uppsala brandförsvars rekommendationer utgår från de krav som ges i Boverkets byggregler (BBR) tillsammans med forskning och egna erfarenheter från tillsynsprocessen, byggprocessen och inträffade bränder.

Dokumentet riktar sig framförallt till beställare, byggherrar, fastighetsägare, brandkonsulter och beslutsfattare.

Läs hela vägledning för Hållbart brandskydd